CROP TIGER 40.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

၁။ စက္ေမာင္းခန္းအမိုး

အရည္ေသြးျမင့္က်ယ္ျပန္ေသာ စက္ေမာင္းခန္းအမိုးသည္ အရည္ေသြးျမင့္ဖိုင္ဘာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ေမာင္းႏွင္သူအား မ်ားစြာ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစပါသည္။

၂။ ေျပာင္းရိတ္ေခါင္း (Corn Header )
Crop Tiger 40 M460 ၏ေျပာင္းရိတ္ေခြ်ေခါင္းသည္ သီးႏွံပင္ဝင္ရန္လိုင္း ၄ လိုင္းပါရွိျပီး သီးႏွံပင္လိုင္းတစ္လိုင္းႏွင့္တစ္လိုင္း ၂၄ လက္မျခားအကြာအေဝးရွိေသာေၾကာင့္ တန္းျခား ၂၄ လက္မမွ ၂၇ လက္မျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ေျပာင္းပင္မ်ားႏွင့္ လြန္စြာမွ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
စိုက္သိမ္းခ်ိန္ ႏႈန္းထားမွာ စိုက္စနစ္မွန္ပါက ၁၀နာရီလုပ္ငန္းခ်ိန္အတြက္ ေျပာင္း ၉ဧကမွ ၂၅ ဧက ရိတ္သိမ္းေခြ်ေလွ႔ႏိုင္ပါသည္။

၃။ သီးႏွံ ေလွာင္ကန္ အဖုံး

၁၇၀၀ လီတာ (၄၂.၅တင္း) အထိတိုး၍ၾကာရွည္သိုေလွာင္ႏိုင္ေသာ ေလွာင္ကန္အဖံုးေၾကာင့္ ေႏြ၊မိုး၊ေဆာင္း ရာသီဥတုမေရြး ရိတ္သိမ္းေခၽြေလွ႔မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ခ်လက္ခ် ေကာင္းမြန္စြာ  ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစပါသည္။ လုပ္ငန္းရာသီၿပီးဆံုးသည့္ကာလတြင္လည္း သီးႏွံေလွာင္ကန္ကို အဖံုးျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း ေကာင္းစြာပိတ္ထားႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိပါသည္။ ထိပ္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈကိုျမင္ႏိုင္သည့္ မွန္ေပါက္ပါရွိသျဖင့္ ေလွာင္ကန္အတြင္းသို႔လြယ္ကူစြာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

၄။ လ်င္ျမန္ သန္႔ရွင္းေသာ သီးႏွံထုတ္ ျပြန္စနစ္

အသံုးျပဳသူမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ သီးႏွံထုတ္ျပြန္စနစ္သည္ လိုသလိုလွည့္ႏိုင္ေသာ အဆက္ပါရွိသျဖင့္ သီးႏွံအေလအလြင့္မရွိပဲေလွာင္ကန္ထဲရွိသီးႏွံမ်ားကို သီးႏွံအိတ္အတြင္း တိုက္ရိုက္ထည့္ႏိုင္သလို တစ္စကၠန္႔လီတာ၃၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေလွာင္ကန္ျပင္ပကို လ်င္ျမန္စြာ ထုတ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။

၅။ ေကာင္းမြန္စြာစနစ္တက်လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္မႈ

ေရွ႕၀င္ရိုး ၁၄.၉-၂၈ စနစ္ႏွင့့္္ ေနာက္၀င္ရိုး ၇.၅-၁၆ စနစ္တို႔ ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ေၾကာင့္အထူးသျဖင့္ စိုက္ခင္းငယ္မ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အခ်ိဳးအေကြ႔မ်ား၌ ေကာင္းမြန္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစပါသည္။

အေကာင္းဆံုးျမင္ကြင္း ရရွိႏိုင္ျခင္း

ခက္ခဲသည့္ အေျခအေန၌ပင္ ဓားစက္အတြင္းသို႔ သီးႏွံမ်ား ၀င္ေရာက္ပံုကို ေကာင္းစြာ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ေအာက္ပိုင္းအလြတ္


၄၀၀ မီလီမီတာ (၁ေပ ၃.၇လက္မ) ေျမျပင္ကင္းလြတ္မႈရွိပါသည္။

သီးႏွံမ်ဳိးစံုရိတ္သိမ္းႏိုင္ျခင္း

သီးႏွံအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး စက္ကို လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ စပါးအျပင္ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစမ္း၊ ေျပာင္း စသည့္ သီးႏွံမ်ိဳးကြဲ အားလံုးအတြက္ အလြယ္တကူ ရိတ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

အလြယ္တကူ ရိုးရွင္းစြာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါသည္။